Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 176/18 toczy się sprawa o stwierdzenia nabycia spadku po Janie Szmigiel.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899485
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt XI Ns 176/18 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Szmigiel zmarłym dnia 24 kwietnia 1985 r. w Elblągu, mającym miejsce ostatniego pobytu w Elblągu oraz Alfredzie Jerzym Szmigiel zmarłym dnia 7 listopada 2014 r. w Elblągu, mającym miejsce ostatniego pobytu w Elblągu. W skład spadku wchodzi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu, Miasto Gmina Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie oznaczonej jako działka numer 833 o pow. 0,0376 ha oraz prawo własności budynków: mieszkalnego o pow. użytkowej 75m2 i gospodarczego o pow. użytkowej 21 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta, w której jako wieczyści użytkownicy gruntu i właściciele budynku wpisani są Jan Szmigiel s. Kaspra i Marii w 1/2 części i Alfred Jerzy Szmigiel s. Jana i Leonii w 1/2 części.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, a w szczególności następców prawnych Leonii Szmigiel z d. Worobiej, w tym następców prawnych Józefa Worobieja syna Józefa i Marii, Stanisława Worobieja syna Józefa i Marii, Henryka Worobieja syna Józefa i Marii, Nadziei Gieszke córki Józefa i Marii, Haliny Gieszke i Eugenii Gieszke, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33899485
drukuj ogłoszenie