Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Maj,

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156166
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 645/18 toczy się postępowanie z wniosku miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Maj, synu Mariana i Janiny, urodzonym w dniu 14 lipca 1968 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Dolnej 37 m. 37/1, zmarłym w dniu 26 stycznia 2018 r. w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawo do dziedziczenia po nim, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie