Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Kielcach, Wydział VIII Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt VIII NS 886/18 o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa -Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcachi i Skarb Państwa- Prezydenta Miasta Kielce.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33900180
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyOGŁOSZENIE
"Sąd Rejonowy w Kielcach, VIII Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt: VIII Ns 886/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez:
- Skarb Państwa Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach przez przemilczenie w trybie przepisu art. 34 dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich z dniem 31 grudnia 1955 roku własność udziału ? w nieruchomości położonej przy ul. Karczówkowskiej 30 w Kielcach, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 472/1 o pow. 0,0881 ha obr. 015, dla której ujawniona była księga hipoteczna hip 707, ujawnionej na mapie zaewidencjonowanej za nr 246/96;
- Skarb Państwa Prezydenta Miasta Kielce przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1985 roku własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 472/2 o pow. 0,0141 ha, obr. 15, ujawnionej na mapie zaewidencjonowanej za nr 246/96. Posiadaczem tej nieruchomości jest obecnie Gmina Kielce. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udokumentowania swoich praw do wskazanej nieruchomości w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości."
33900180
drukuj ogłoszenie