Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut.Sąd w sprawie I NS 438/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Jacentemu Franczyk na złozenie do depozytu kwoty 1.000,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33900329
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 438/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Jacentemu Franczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) tytułem odszkodowania zasądzonego na rzecz Grażyny Kaczorowskiej wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 992/15, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem spadkobiercom Grażyny Kaczorowskiej.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33900329
drukuj ogłoszenie