Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut.Sąd w sprawie I NS 771/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu kwoty 7.465,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33900344
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 771/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.465,00 zł (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0008 Przysieki, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 857/1 o powierzchni 0,0836 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 czerwca 2017 roku, znak N-III.7570.1.162.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki na dzień 27 kwietnia 2016 roku. Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33900344
drukuj ogłoszenie