Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 152/16 z wniosku Marcina Furtaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości nr 115, 226, 385/1, 385/3, 508, 553/1

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33900423
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 152/16 z wniosku Marcina Furtaka
z udziałem Henryka Czarneckiego, Andrzeja Furtaka, Marka Piotra Pękali, Mariana Eugeniusza Pękali, Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych i innych o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości - nr 115, 226, 385/1, 385/3, 508, 553/1 położonych we wsi Wola Osińska oraz udziału 1/6 części we współwłasności nieruchomości; działki nr 185 o łącznej powierzchni 35,43 ha położonej we wsi Wola Osińska, gmina Żyrzyn. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności pierwotnych właścicieli nieruchomości oraz współwłaścicieli nieruchomości objętych wnioskiem, o stwierdzenie zasiedzenia lub ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszeń zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do nieruchomości. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności ww. nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33900423
drukuj ogłoszenie