Ogłoszenie

Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa, oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, na wykonanie czynności związanych z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.

podkarpackie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33900681
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-450 Stalowa wola
Ulica
Podleśna 15

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E
STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 2204) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa, oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika Monikę Polek, na wykonanie czynności związanych z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 1017/4 o pow. 0,1439 ha oraz 1017/6 o pow. 0,3628 położonej w obrębie 12 Lipa, jednostka ewidencyjna Zaklików, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą TB1S/00041536/5, których stan prawny jest nieuregulowany.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, do pokoju nr 314 (III piętro) , przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako : 1017/4 o pow. 0,1439 ha oraz 1017/6 o pow. 0,3628 położonej w obrębie 12 Lipa, jednostka ewidencyjna Zaklików, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą TB1S/00041536/5, zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.
33900681
drukuj ogłoszenie