Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Andrzeju Skoczylas

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901263
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 340/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 340/18 sprawa z wniosku Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Andrzeju Skoczylas synu Leona i Stanisławy z domu Czyrska zmarłym dnia 5 czerwca 2017 roku w Chrzanowie. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy w skład spadku wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Chrzanowie przy ulicy Pęckowskiego 2/17 objętego KW KR1C/00081370/2
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Krzysztofa Andrzeja Skoczylas aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku oraz wykali swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33901263
drukuj ogłoszenie