Ogłoszenie

Starosta Powiatu Płońskiego zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia Energa Operator SA nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jurzynek gm. Nowe Miasto

mazowieckie, Płońsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33900462
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOŃSKI-STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

SzczegółyGG.6821.10.2019 Płońsk, dnia 27.03.2019r.
OGŁOSZENIE

STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO
Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204), zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia Energa Operator SA nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jurzynek, gm. Nowe Miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 108 o pow. 10,4900 ha w celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, pok. 206 w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
33900462
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: