Ogłoszenie

Ogłoszenie o współtworzeniu sieci badawczej Łukasiewicz przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901128
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Curie 55

SzczegółyInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Współtworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz
Dla biznesu, dla nauki, dla polskiej gospodarki
Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz
1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz - trzecia największa sieć badawcza
w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać
z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami.
- Wiele firm, szczególnie małych i średnich nie wie, że może współpracować i czerpać
z ogromnego kapitału know-how polskiej nauki. Tę lukę w transferze wiedzy do biznesu wypełni Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do dyspozycji rynkowych graczy w Polsce - komercyjnie i niekomercyjnie - oddajemy zaplecze badawcze do rozwijania własnych pomysłów
i produktów. Od 1 kwietnia biznes będzie mógł m.in. korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać analizy czy też zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Poprzez działania komercjalizacyjne uwalniamy olbrzymi potencjał polskiej myśl naukowej z laboratoriów do konkretnych zastosowań komercyjnych i biznesowych - mówi Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i Pełnomocnik Rządu ds. reformy instytutów badawczych.
Łukasiewicz jako projekt biznesowy zerwie ze stereotypem jednostek badawczych, postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe.
- Chcemy stanowić przyjazny i dostępny pomost między biznesem a nauką. Jesteśmy skłonni sprzedawać biznesowi wyniki badań, prawa ochronne własności intelektualnej, a także wynajmować zaplecze technologiczne i kadry badawcze do przeprowadzania testów własnych pomysłów w warunkach laboratoriów czy półtechniki. Będziemy pomocnym i rozumiejącym biznes partnerem firm oczekujących wsparcia we wskazywaniu kierunków rozwoju ich oferty - deklaruje Piotr Dardziński.
Łukasiewicz dysponuje wartym miliardy złotych najnowocześniejszym w kraju zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe większości firm. Zatrudnia kadry, którymi na co dzień nie dysponuje znacząca część krajowego biznesu. Łukasiewicz otwiera się na współpracę z tymi, dla których czas to pieniądz i dla których budowa własnych ośrodków badawczych jest nierealna lub nieopłacalna.
Centrum Łukasiewicz opracuje i przedstawi kompleksową ofertę handlową skomponowaną
z dorobku tworzących sieć 38 instytutów. Połączony potencjał zapewni zdolność do realizacji dużych projektów na rzecz rozwoju gospodarki, a także ułatwi współpracę międzynarodową.
Wspierając biznes i polskie instytuty badawcze, Łuksiewicz docelowo będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju, generowania nowych miejsc pracy i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto polskie uczelnie zyskają doskonałego partnera do realizacji programu "Doktoraty wdrożeniowe", a instytucje państwowe silne zaplecze eksperckie, niezbędne do realizacji polityki rozwoju kraju.
Wstępne założenia działalności Łukasiewicza zostaną przedstawione 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników współtworzy Łukasiewicza
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, jako jeden z 38 podmiotów, tworzy Łukasiewicza.
Kontakt do: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
e-mail:sekretariat@impib.pl
tel: 56 650 44 00
Adres strony internetowej: impib.pl
***
Powstanie Centrum Łukasiewicz to wynik reformy instytutów badawczych, mającej na celu "wzmocnienie potencjału rynkowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w instytutach oraz zwiększeniu transferu wiedzy i technologii z tych instytutów do firm. Osiągnięcie tego będzie możliwe między innymi poprzez konsolidację merytoryczno-strategicznego nadzoru nad działalnością instytutów badawczych i powiązanie tej działalności ze strategicznymi interesami polskiego państwa". Powstanie Centrum Łukasiewicz to element "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)"
Dodatkowe informacje:
www.lukasiewicz.gov.pl
33901128
drukuj ogłoszenie