Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 271/18 toczy się postępowanei z wniosku Marianny Kanigowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Kanigowskim

łódzkie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33901132
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 271/18 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Kanigowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Kanigowskim s. Aleksandra i Zofii, zmarłym dnia 3 czerwca 2018 r. w Ciechanowie, ostatnio stale zamieszkałym w Budach Rumockich gmina Glinojeck. Skład spadku nie jest znany.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane.
Godziny przyjęć interesantów:
Sekretariaty:
poniedziałek 9.00 - 18.00
wtorek-piątek 9.00 - 16.00
Biuro podawcze:
poniedziałek 8.00 - 17.30
wtorek-piątek 8.00 - 15.30
33901132
drukuj ogłoszenie