Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Łomzy zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia sapdku po Piotrze Nizińskim

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33901326
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółySąd Rejonowy w Łomży zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Nizińskim, synu Ludwika i Marianny, zmarłym 16.03.1969 r. w Łomży, ostatnie miejsce pobytu w Łomży, oraz po Władysławie Nizińskiej z d. Mrozik, córce Jana i Rozalii, zmarłej 18.01.1985 r. w Łomży, ostatnie miejsce pobytu w Łomży, wzywając wszystkich znanych spadkobierców ustawowych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu Rejonowego w Łomży i wykazali swoje uprawnienia pod rygorem pominięcia.
33901326
drukuj ogłoszenie