Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Marka Głowackiego o stwierdzenie na jego rzecz zasiedzenia własności części nieruchomości położonej w Wykowie gminie Słupno

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33901342
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Marka Głowackiego (sygn. akt I Ns 371/17) o stwierdzenie na jego rzecz zasiedzenia własności części nieruchomości położonej w Wykowie, gmina Słupno, powiat płocki, o nr. ewidencyjnym 161/2, o powierzchni 0,09 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia zgodnie z wnioskiem, jeśli zostanie udowodnione.
33901342
drukuj ogłoszenie