Ogłoszenie

Starosta Kłodzki informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901597
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Okrzei 1
Osoba kontaktowa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Starosta Kłodzki informuje, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku , ul. Okrzei 1 (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl(przetargi) i na stronie internetowej www.powiat.klodzko.plzostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej czterema budynkami niemieszkalnymi, w tym obiektem młyna oraz małą elektrownią wodną położoną w Kłodzku, przy ul. Daszyńskiego 18, ozn. geodez. jako działka nr 102/2 (AM - 1) obręb Centrum o pow. 0,1699 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00093058/8.
Przeznaczenie nieruchomości - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 855 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.
Wysokość wadium: 42 750,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt zł. 00/100).
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 214,tel. (0-74) 865 75 32 od poniedziałku do piątku w godz.7.30 - 15.30.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Starosta Kłodzki informuje, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl(przetargi)i na stronie internetowej www.powiat.klodzko.plzostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej
budynkiem użytkowym, położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 108/1, (AM - 3), obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5.
Przeznaczenie nieruchomości - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 253 400,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu się w dniu 8 maja 2019 r., o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.
Wysokość wadium: 12 670,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt zł. 00/100).
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 214,tel. (0-74) 865 75 32 od poniedziałku do piątku w godz.7.30 - 15.30, adres e-mail : powiat@klodzko.pl.
33901597
drukuj ogłoszenie