Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 706/17 wydał postanowienie z dnia 16 października 2017 r. w którym zezowlił wnioskodawcy Gminie Słupno na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w płocku kowty pieniężeniej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901757
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 706/17 wydał postanowienie z dnia 16 października 2017 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Słupno na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Płocku kwoty 134 zł tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Słupno prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rydzyno, gm. Słupno, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerze 215/1 o pow. 0,0020 ha, przejętych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496). Wnioskodawca wskazał, iż w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działki 215 (przed podziałem) ujawniona była właścicielka Zofia Urbańska, która zmarła w 1988 roku, jednak do chwili obecnej nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe i wnioskodawca nie zna jej spadkobierców. Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Zofii Urbańskiej do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33901757
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: