Ogłoszenie

Przed Sądem rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Jana Lewandowskiego sygn. akt I Ns 486/18 o stwierdzenie nabycisa spadku na podstawie testamentu po Zbigniewie Szelogowskim

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33901764
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Jana Lewandowskiego - sygn. akt I Ns 486/18 - o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu po Zbigniewie Szeligowskim, synu Kazimierza i Zofii, zmarłym w dniu 13 maja 2018 r. w Warszawie, którego miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci był Płock. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33901764
drukuj ogłoszenie