Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 348/18 toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Marka Sokołowskiego o stwierdzenie nabycia przez Wiesława Marka i Grażynę małż. sokołowskich własności neiruchomości przez zasiedzenie

łódzkie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33901798
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 348/18 toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Marka Sokołowskiego o stwierdzenie nabycia przez Wiesława Marka i Grażynę małż. Sokołowskich własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest udział w wysokości 3/5 części we współwłasności zabudowanej nieruchomość położonej w Humięcinie Andrychach gmina Grudusk, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 117 o powierzchni 4,29 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1C/00050952/5.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33901798
drukuj ogłoszenie