Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położnej we wsi Jaglijowiec.

mazowieckie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901612
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
07-410 Ostrołęka
Ulica
Mazowiecka 3
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Ostrołęce,
pod sygn. akt I Ns 580/18, toczy się postępowanie z wniosku Janiny Błaszczyk z udziałem Czesławy Brzozowy, Zofii Jaworskiej, Andrzeja Dawida, Zofii Bastek, Haliny Chrostek, Kazimierza Dawida, Wiesława Dawida, Teresy Zalewskiej, Doroty Owijan, Pawła Dawida, Janusza Dawida, Mariusza Pawła Dawida, Dariusza Dawida, Magdaleny Macińskiej, Emilii Golombek, Angeliki Dawid, Rafała Pudlisa, Kamili Banach, Izabeli Rogalskiej, Jarosława Pudlisa, Barbary Światłowskiej, Henryka Pudlisa, Krystiana Daniela Pudlisa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 288, o pow. 0,1 ha, położonej we wsi Jeglijowiec (gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie), dla której to nieruchomości nie została urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów będącej we władaniu Franciszka i Antoniny Dawid, poprzednika prawnego wnioskodawczyni Janiny Błaszczyk i uczestników postępowania. Wzywa się osoby, którym wobec ww. nieruchomości przysługuje prawo własności (zwłaszcza spadkobierców Franciszka Doreńskiego i jego małżonki, spadkobierców Franciszka Doreńskiego - syna i jego małżonki Heleny Doreńskiej), aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły przysługujące im prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33901612
drukuj ogłoszenie