Ogłoszenie

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach informuje o zawieszeniu postępowania przeciwko Kamilowi P. i Anicie K.

łódzkie, Pabianice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901628
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-200 Pabianice
Ulica
Warszawska 39
Osoba kontaktowa
PROKURATURA REJONOWA W PABIANICACH

SzczegółyProkuratura Rejonowa w Pabianicach
zawiadamia na zasadzie art. 131 § 2 i 3 kpk, iż postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 roku zawieszono na podstawie art. 22 § 1 kpk dochodzenie przeciwko Kamilowi P. i Anicie K. podejrzanym o popełnienie czynów z art. 286 § 1 kk i in. polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zakupie m.in. kosmetyków, odzieży za pośrednictwem portalu OLX poprzez wprowadzenie w błąd co do jakości oferowanych produktów - z uwagi na długotrwałą przeszkodę w postaci nieustalenia miejsca pobytu podejrzanych.
W dniu 26 marca 2019 roku przedmiotowe postępowanie zostało podjęte z uwagi na ustanie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej kontynuowanie postępowania, jaką była niemożność ogłoszenia postanowienia o zmianie i uzupełnieniu zarzutów podejrzanym.
Pouczenie:
Na postanowienie o zawieszeniu i podjęciu dochodzenia służy zażalenie do Sądu Rejonowego w Pabianicach (art. 22 § 2 kpk i 465 § 2 kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 kpk, art. 460 kpk).
Na zasadzie art. 131 § 3 kpk odpis postanowienia o zawieszeniu dochodzenia zostanie doręczony
pokrzywdzonym, którzy w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwrócą.
33901628
drukuj ogłoszenie