Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Sromek.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny
informuje, że pod sygnaturą I Ns 1250/17/N z wniosku Bogdana Cebuli przy uczestnictwie Zofii Cebuli, Stanisława Skrężyny, Stefana Skrężyny, Edwarda Łuszczewskiego, Jana Łuszczewskiego, Genowefy Bicz, Adama Łuszczewskiego, Kazimierza Skrężyny, Zenona Skrężyny, Wiesława Skrężyny, Weroniki Czubaj, Mirosława Skrężyny, Włodzimierza Skrężyny, Danuty Szczygioł i Aliny Iwaszkiewicz toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Sromek, zmarłej w dniu 18 lipca 2006 roku w Krakowie i tu ostatnio stale zamieszkałej na os. Centrum C4/44, córce Jana i Rozalii, z domu Skrężyna.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33901642
drukuj ogłoszenie