Ogłoszenie

Sąd Okręgowy w Kielcach, Wydział III Karny zawiadamiwa o posiedzeniu przygotowawczym przeciwko oskarżonej Marii H.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-372 Kielce
Ulica
Seminaryjska 12a
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH WYDZIAŁ III KARNY

SzczegółySąd Okręgowy w Kielcach, Wydział III Karny,
na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie organizacji pielgrzymki jubileuszowej Diecezji Sandomierskiej do Fatimy w 2017 roku, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku, godz. 9.30, sala XX, w gmachu Sądu przy ul. Seminaryjskiej 12a odbędzie się posiedzenie przygotowawcze w trybie art. 349 kpk, a w dniach 20 maja 2019 roku, godz. 9.30, sala IX i 10 czerwca 2019 roku, godz. 9.30, sala IX odbędzie się rozprawa główna przeciwko: Marii H. oskarżonej o przestępstwo z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294 § 1 kk
Jednocześnie Sąd poucza, iż zgodnie z art. 387 § 1 kpk, do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej oskarżona może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie jej określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 2 kpk). W myśl art. 54 § 1 kpk pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
33901671
drukuj ogłoszenie