Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myszkowie pod sygn. akt INs 521/18 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156198
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Myszkowie pod sygn. akt INs 521/18 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Koniecpol, Gmina Koniecpol, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 4153 i 4739, o łącznej powierzchni 0.5087 ha. Posiadaczem opisanej nieruchomości jest Ewa Mruk i Andrzej Mruk.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Myszkowie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 

 

drukuj ogłoszenie