Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia działki połozonej w Wielkiej Wsi, sygn. akt I Ns 1194/17/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901662
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny do sygnatury akt I Ns 1194/17/K toczy się postępowanie z wniosku Marcina Kowalskiego przy uczestnictwie Andrzeja Kowalskiego i innych o zasiedzenie.
Wnioskodawca Marcin Kowalski wniósł o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 400 położonej w Wielkiej Wsi objętej księgą wieczystą nr KR1P/00067123/0, której poprzednią właścicielką była Antonina Sosnowska z domu Szyjka.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, zwłaszcza następców prawnych Lucyny Ślus, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33901662
drukuj ogłoszenie