Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Stróża

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901678
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym Sądem prowadzone jest postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 588/18, z wniosku Wojciecha Józefa Pietrzaka o uregulowanie prawa własności nieruchomości w trybie art. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu gospodarstw rolnych oznaczonej obecnie w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4314, o powierzchni 0,39 ha położonej w miejscowości Stróża. Postępowanie dotyczy uregulowania kwestii własności parceli gruntowych, które wchodzą w skład wskazanej powyżej działki, tj. pgr 10866 i pgr 14079/6 objętych wykazem hipotecznym nr 422 prowadzonym dla gminy katastralnej Stróża z Chełmem. Prawo własności nieruchomości zgodnie z LWH 422 przysługuje Józefowi Brytańczyk, Reginie Brytańczyk, Wiktorii Brytańczyk, Józefowi Mirek, Julianowi Śliwa, Salomei Śliwa, Wiktorii Brytańczyk.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców właścicieli, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, zaznaczając że, jeśli w zakreślonym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże prawa, Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeśli zostanie ono wykazane.
33901678
drukuj ogłoszenie