Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Wolaku, Jadwidze Fabian sygn. akt I Ns 110/18/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901867
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 110/18/P toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Franciszku Wolaku, synu Jana i Agnieszki, zmarłym w Krakowie w dniu 1 lutego 1985 roku, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Tureckiej 19;
Jadwidze Fabian, z domu Wolak, córce Franciszka i Julii, zmarłej w Krakowie w dniu 30 kwietnia 1997 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Tureckiej 19.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33901867
drukuj ogłoszenie