Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut.Sąd w sprawie I NS 1038/18 z wniosku Haliny Drupka o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Kogut.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33902265
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod syg. I Ns 1038/18 toczy się sprawa z wniosku Haliny Drupka o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Kogut c. Jana i Wiktorii, zmarłej dnia 17 lutego 2015 roku w Łukawcu, ostatnio zamieszkałej w Łukawcu.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału i udowodnienia nabycia spadku wszystkich spadkobierców, w szczególności następców prawnych dziadków ze strony ojca zmarłej Janiny Kogut - Jana Kogut w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33902265
drukuj ogłoszenie