Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 855/18 wydał postanowienie zezwalające Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złozenie do depozytu kwoty 11.614,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33902271
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 855/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.614,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset czternaście złotych) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie 0001 Kamień, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 3193/1 o pow. 0,0336 ha ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.08.2018 r. znak: N-III.7570.1.461.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa (15.06.2018 r.) przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33902271
drukuj ogłoszenie