Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut.Sąd w sprawie I NS 292/18 z wniosku Marii Urbaniak i innych o uregulowanie własności nieruchomości.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33902258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Marii Urbanik z udziałem Krystyny Marnik-Bronldewicz, Janusza Busza, Marii Biedki, Antoniego Burza, Ryszarda Graty, Ewy Graty, Krystyny Micał, Antoniego Graty, Bogusława Graty, Karoliny Nizioł, Pauliny Chlebicy, Tadeusza Graty, Urszuli Michna, Mirosława Mazurka, Stanisławy Mik, Mateusza. Busza, Mikołaja Pawła Busza o uregulowanie własności nieruchomości. Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33902258
drukuj ogłoszenie