Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 318/18 z wniosku Kaziemierza Mioduszewskiego i Barbary Mioduszewskiej toczy się postęowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33902608
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 318/18
z wniosku Kazimierza Mioduszewskiego i Barbary Mioduszewskiej z udziałem Bogumiły Chorzewskiej, Danuty Mioduszewskiej-Lalak, Romana Mioduszewskiego, Michelle Mioduszewski, Viktorii Mioduszewskiej toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości o powierzchni 0,316 ha oznaczonej numerem geodezyjnym 7 położonej w Starym Krajewie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33902608
drukuj ogłoszenie