Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 324/18 z wniosku Elżbiety Łuniewskiej toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Łuniewskim

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33902624
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 324/18 z wniosku Elżbiety Łuniewskiej z udziałem Eugeniusza Łuniewskiego, Zygmunta Łuniewskiego, Kazimierza Łuniewskiego, Aleksandry Łuniewskiej, Teresy Anny Łuniewskiej-Cyran, Barbary Bogusławy Michalskiej, Anny Łuniewskiej, Andrzeja Napiórkowskiego, Edyty Mroczko, Jolanty Walczyk, Ireny Łuniewskiej, Arkadiusza Łuniewskiego, Daniela Łuniewskiego, Jacka Mieczysława Łuniewskiego, Wiesława Pogody, Kazimierza Pogody, Haliny Rynia, Bronisławy Gosztyły, Małgorzaty Pogody, Marka Pogody, Michała Pogody, Kamili Pogody toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Łuniewskim (s. Wiktora i Bronisławy), zmarłym dnia 10 maja 1977 r. w Rynołtach, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Rynołty, oraz Helenie Łuniewskiej (c. Władysława i Apolonii), zmarłej dnia 21 lipca 2001 r. w Przasnyszu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Rynołty. W skład spadku wchodzi zabudowana działka siedliskowa o powierzchni 0,2054 ha położona w Rynołtach.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33902624
drukuj ogłoszenie