Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Teresy Perłowskiej i Juliusza Aleksandra Perłowskiego (sygn. akt I Ns 104/19) o stwierzdenie nabycia w drodze zasiedzenia włąsności działki gruntu położonej w Borkowie Wielkim gmina Sierpc

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33902652
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Teresy Perłowskiej i Juliusza Aleksandra Perłowskiego (sygn. akt I Ns 104/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Teresę Perłowską i jej męża Juliusza Aleksandra Perłowskiego własności działki gruntu położonej w Borkowie Wielkim, gmina Sierpc, powiat sierpecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 97 o powierzchni łącznej 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą PL1E/00004683/3.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33902652
drukuj ogłoszenie