Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 1159/18 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z/s w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Zagdańskim

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33903112
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 1159/18 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. zs. w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po:
- EDWARDZIE ZAGDAŃSKIM, synu Józefa i Danuty, zmarłym dnia 7 stycznia 2016 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Starej Wsi, 95-080 Żeromin.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby zgłosili się w sprawie i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33903112
drukuj ogłoszenie