Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w sprawie sygn akt I Ns 975/18 z wniosku Adama Szustorowskiego toczy się postępowanie o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Wolborzu

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33903138
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I.Ns 975/18 z wniosku Adama Szustorowskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Wolborzu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1682/4 o powierzchni 0,6178 ha i 1216/2 o powierzchni 0,6379 ha, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydział Cywilny, ul. Słowackiego 5, i zgłosili swoje prawa do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięte.
33903138
drukuj ogłoszenie