Ogłoszenie

W SR w Raciborzu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Kosińskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156241
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział I Cywilny pod sygn. Akt I Ns 539/18 toczy się postępowanie z wniosku Erwina Jakubiec o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Kosińskiej (Martha Kosinsky) zmarłej w dniu 23 lipca 1989 roku w Lippstadt, Niemcy, której ostatnim miejscem zamieszkania była miejscowość Lippstadt, Niemcy. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych nieznanych z imienia i nazwiska spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział I Cywilny i udowodnili swoje prawa spadku, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie