Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I 1122/18 toczy się postępowanie z wniosku Sylwii Borowiec o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Trawnikach

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33903671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I 1122/18 toczy się postępowanie z wniosku Sylwii Borowiec o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Trawnikach, stanowiącej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,21 ha o numerach ewidencyjnych 558 i 567, które znajdowały się we władaniu Władysławy Borowiec, wzywając, aby właściciel, jego spadkobiercy oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu 3 /trzech/ miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33903671
drukuj ogłoszenie