Ogłoszenie

Starosta Bielski zawiadamia, że w dniach 24.04-16.05.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kozy w gminie Kozy

śląskie, Kozy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33903919
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Ulica
Piastowska 40
Osoba kontaktowa
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

SzczegółyBielsko-Biała, dnia.09.04.2019r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
STAROSTA BIELSKI
zawiadamia, że w dniach od 24. kwietnia - 16. maja 2019r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej przy ul. Piastowskiej 40 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kozy w gminie Kozy w powiecie bielskim, woj. śląskie.
Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art.4 ust.1a pkt. 2 i art.20 ust.1-2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.Dz.U. z 2019r., poz. 393)
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków
33903919
drukuj ogłoszenie