Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Hutniczej.

podkarpackie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33904053
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-450 Stalowa wola
Ulica
Podleśna 15

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
z dnia 11.04.2019r.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
1. Nieruchomość gruntowa częściowo zalesiona, zabudowana budowlami, położona w miejscowości Stalowa Wola, przy ul. Hutniczej 12 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 33/1 o pow. 0,7842 ha, w obr. 0006 HSW, Lasy Państwowe, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola, objęta KW TB1S/00022103/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.
2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.
3. Cena wywoławcza : 1 400 000,00 zł netto
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT, wysokości 23%.
4. Termin i miejsce przetargu : przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15 - sala nr 106.
5. Wysokość wadium: 10% ceny wywoławczej netto (wniesione w pieniądzu) tj. 140 000,00 zł.
6. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli: www.stalowowolski.pl, stalowowolski.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15.
7. Informacje o przetargu można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37- 450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15. tel. (15) 643-36-27, (15) 643-36-06 w godzinach pracy urzędu od godz. 7:30 do godz. 15:30 od poniedziałku do piątku.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Janusz Zarzeczny
33904053
drukuj ogłoszenie