Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Kaczmarczyk i Andrzeja Grzegorza Kaczmarczyk sygn akt I Ns 397/18 o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wyżej wymienionych własności nieruchomości położonej w Zakrzewku gmina Gozdowo

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33903900
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Kaczmarczyk i Andrzeja Grzegorza Kaczmarczyk ( sygn. akt I Ns 397/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wyżej wymienionych własności nieruchomości położonej w Zakrzewku gmina Gozdowo, o powierzchni 2,75ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzony jest zbiór dokumentów Zd. 4434 lit.A. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawo własności , gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości
33903900
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: