Ogłoszenie

W SR w Pruszkowie toczy się postępowanie z wniosku Marzeny Kaliskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej przy ul. Bocznej...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156249
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt 1 Ns 301/19, toczy się postępowanie z wniosku Marzeny Kaliskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej przy ul. Bocznej 9 w Owczarnii , obręb 0016 Owczarnia, gmina Brwinów, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 455/1 o powierzchni 0, 087 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych , aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie