Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku postanowił zezwolić syndykowi masy upadłości Jolanty Szczereby na sprzedaż objętego masą upałości udziału wynoszącego 1/2 w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Krasienińska gmina Niemce

mazowieckie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33904455
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
JOLANTA SZCZERBA W UPADŁOŚCI

SzczegółySąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowił zezwolić syndykowi masy upadłości Jolanty Szczerby jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na sprzedaż objętego masą upadłości udziału wynoszącego 1/2 w prawie do nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wola Krasienińska, gmina Niemce, obręb 27 Wola Krasienińska, oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 88/6, o powierzchni 0,1200 ha, zabudowanej drewnianym obmurowanym parterowym budynkiem mieszkalnym oraz drewnianym budynkiem gospodarczym, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00094062/5, z wolnej ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą aniżeli 50 % wartości oszacowania, tj. za cenę netto nie niższą niż 30.195, 00 zł.
33904455
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: