Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Potępowanie o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości - sygn. akt I Ns 879/16/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33905891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny, informuje, że pod sygnaturą I Ns 879/16/N toczy się postępowanie z wniosku Józefa Ślęzak i Danuty Ślęzak przy uczestnictwie Zygmunta Krupy, Andrzeja Skoczek, Marii Zachariasz, Liliany Nowak-Stokłosa, Marty Nowak, Leszka Gawlika, Teresy Cecuga, Wojciecha Gawlika, Marzeny Sommer, Adriana Tereszczyka, Sławomira Tereszczyka, Roberta Tereszczyka, Aleksandra Kwater, Jakuba Kwater, Feliksa Gajoszek, Anny Podsiadło, Macieja Kota, Barbary Bogusz, Grażyny Kaczmarczyk, Sabiny Blitek, Jana Kwater, Andrzeja Kwater, Stanisława Kwater, Józefa Nowak i Emilii Wójcik, o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze uwłaszczenia z dniem 4 listopada 1971 roku własności nieruchomości stanowiących działki nr 37 o pow. 0,0361 ha i nr 38 o pow. 0,0623 ha, położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta obręb nr 15, objętych dawnymi księgami wieczystymi Lwh 20 i Lwh 29 Łuczanowice. Nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu wnioskodawców. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, a w szczególności następców prawnych Stanisława Kwater, Marianny Kwater, Antoniego Kwater, Magdaleny Gajoszek i Jana Kwater, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33905891
drukuj ogłoszenie