Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach ogłasza na wniosek Bogusławy Jamka wszczęciu postępowania o uregulowanie własności gospodarstw rolnych.

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33905911
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Bogusławy Jamka, przy uczestnictwie: Bronisławy Nowak, Lucyny Durłak zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 781/18 w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, o uregulowanie własności:
- działki nr 762, odpowiadającej pgr 867/3, położonej w Poznachowicach Górnych, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi LWH 160, w którym jako właściciele wpisani są: Kazimierz Nowak i Marianna z Krzanów Nowakowa - każdy po 1/2 części,
- działki nr 785, odpowiadającej: pb 76, pgr 867/7, pgr 867/8, pgr 899, pgr 900/1, pgr 901, pgr 905/2, pgr 907, pgr 909/3, pgr 909/4, położonej w Poznachowicach Górnych, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi LWH 74, w którym jako właściciele wpisani są: Kazimierz Nowak i Marianna z Krzanów Nowakowa - każdy po 1/2 części,
- działki nr 786, odpowiadającej pgr 874/3, pgr 874/2, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi LWH 74 i LWH 143, w których jako właściciele wpisani są: Kazimierz Nowak i Marianna z Krzanów Nowakowa - każdy po 1/2 części,
- działki nr 764, odpowiadającej pgr 869, pgr 872, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi LWH 160, w którym jako właściciele wpisani są: Kazimierz Nowak i Marianna z Krzanów Nowakowa - każdy po 1/2 części,
- działki nr 789, odpowiadającej pb 83, pgr 880, pgr 881, pgr 882, pgr 883, pgr 884, pgr 885, pgr 886, pgr 887, pgr 888, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi LWH 160, w których jako właściciele wpisani są: Kazimierz Nowak i Marianna z Krzanów Nowakowa - każdy po 1/2 części,
- działki nr 756 i działki nr 757, odpowiadających pgr 870, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi LWH 160, w którym jako właściciele wpisani są: Kazimierz Nowak i Marianna z Krzanów Nowakowa - każdy po 1/2 części.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych ww. osób oraz zmarłego uczestnika Stanisława Nowak, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
33905911
drukuj ogłoszenie