Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych połozonych w Podolszu, gminie Zator

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33905930
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 28/18
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie o powyższej sygnaturze postępowanie nieprocesowe z wniosku Barbary Baraniak z udziałem Bogusława Kciuk, Elżbiety Cygan, Marii Bik, Barbary Szewczyk, Jana Kciuk, Lidii Kałuża i Marii Łaciak o stwierdzenie nabycia z mocy samego prawa w drodze uwłaszczenia w trybie przepisów ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych przez Józefa Kciuk i Helenę Kciuk na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej z dniem 4 listopada 1971 r., prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Podolszu, gminie Zator, składających się z działek o numerach:
- 753/3 o powierzchni 0,2176 ha,
- 765/3 o powierzchni 0,1072 ha,
- 765/4 o powierzchni 0,1154 ha,
o łącznej powierzchni 0,4402 ha
objętych wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego nr jednostki rejestrowej G 169, obręb Podolsze, jednostka ewidencyjna Zator - obszar wiejski, w którym ujawnionym posiadaczem jest Józef Kciuk s. Ludwika i Bronisławy, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta bądź zbiór dokumentów.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o uwłaszczeniu.
33905930
drukuj ogłoszenie