Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie, iż Stefania Mrożek nabyła nieodpłatnie na własność położone w Rogoźniku działki - sygn. akt I Ns 143/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33905919
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 143/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Mrożka (Mrożek) o stwierdzenie, iż Stefania Mrożek, c. Jakuba i Anieli nabyła nieodpłatnie w dniu 4 listopada 1971 roku z mocy samego prawa na własność położone w Rogoźniku działki ewidencyjne: nr 51/1 o pow. 0,4624 ha, powstała z parceli gruntowej l.kat. nr 2826/20, obj. lwh nr 2 cd. KW NS1 T/00015337/3, parcel gruntowych l.kat. nr 46/3, 47/3, obj. KW NS1 T/00019048/8, parceli gruntowej l.kat. nr 48/4, dla której brak jest księgi gruntowej lwh, a także parceli gruntowej l.kat. nr 51/8, obj. lwh; nr 52/1 o pow. 0,1453 ha, powstała z parcel gruntowych l.kat. nr 51/9, 52/4 oraz 55/7, obj. lwh nr 304, nr 62/1 o pow. 0,9914 ha, powstała z parcel gruntowych l.kat. nr 55/9, 57/3, 60/3, 56/3, obj. lwh nr 304, a także parcel gruntowych l.kat. nr 61/3 i 62/3, dla których brak jest lwh; nr 64/1 o pow. 0,1102 ha, powstała z parceli gruntowej l.kat. nr 64/3, obj. lwh nr 304; nr 68 o pow. 0,2405 ha, powstała z parcel gruntowych l.kat. 66, 67, 68 oraz parceli budowlanej l.kat. nr 5, obj. lwh nr 5; nr 70/1 o pow. 0,0100 ha powstała z parceli gruntowej l.kat. nr 70/6, obj. Iwh nr 5; nr 71/1 o pow. 0,2711 ha, powstała z parcel gruntowych l.kat. nr 70/8, 71/5, 72/3, 73/3, 74/2, 75/4, obj. lwh nr 5, nr 75/3 o pow. 0,0650 ha, powstała z parceli gruntowej l.kat. nr 75/8, obj. lwh nr 5; nr 75/5 o pow. 0,0467 ha, powstała z parceli gruntowej l.kat. nr 75/6, obj. lwh nr 5; nr 659/7 o pow. 0,5753 ha, powstała z parceli gruntowych l.kat. nr 652/3, 653/3, 654/3, 655/5, 656/5, 657/5, 658/5 oraz 659/5, pbj. Lwh nr 284; nr 1473/50 o pow. 0,0464 ha, powstała z parceli gruntowej l.kat. nr 1473/105, obj. Iwh nr 71 cd. KW NS1T/00000135/9; nr 1473/66 o pow. 0,0301 ha, powstała z parceli gruntowej l.kat. nr 1473/104, obj. lwh nr 71 cd. KW NS1T/00000135/9; a także udział w 2/3 we własności działki ewid. nr 659/7 o pow. 0,5753 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności w tym Rozalię Kwakową, Ludwika Ligas, Bronisława Ligas, Antoninę Ciszek, Marię Kwakową, Władysława Górz, Rozalię Kwak, Władysława Tylka s. Jakuba, Walerię Tylka, Franciszka Kwak s. Tomasza, Jana Kwak s. Franciszka, Wojciecha Zubek, Jakuba Fudala, Annę Gócz, Jana Guńka, Anielę Kwak c. Józefa, Jana Komperda s. Tomasza, Ludwika Kwak, Jana Tylka, Wincentego Górz, Antoniego Górz, Jana Siuty, Ludwika Zaryckiego, Franciszka Zaryckiego, Jana Kurdziel, Agnieszkę Komperda, Jana Tylka s. Jana, Władysława Tylka, Franciszka Przybockiego, Rozalię Przybocką, Jana Komperda s. Józefa, Józefa Komperda s. Józefa, Franciszka Komperda, Władysława Komperda, Wiktorię Komperda, Anielę Murzańską, Józefa Kwak s. Wojciecha, Anielę Kwak, Zofię Tylka Kwak, Agnieszkę Tylka, Elżbietę Tylka, Józefa Kwak, s. Ludwika, Bronisława Kwak s. Ludwika, Stanisława Kwak, Bronisława Kwak s. Jana, Marię Kurdziel, Annę Mrożka, Jana Mrożek, Anielę Mrożek, Bronisława Mrożek s. Jędrzeja, Annę Mrożek, Rozalię Mrożek, Stefanię Tylka, Katarzynę Zarycką, Józefa Komperda s. Wojciecha, Stanisława Kułach, Paulinę Takuśka, Walerię Zubek, Mariannę Miętus, Jana Kwak, Jana Fudala, Jana Komperda Mikołajczyk, Wiktorię Komperda c. Jana, Józefa Kułach, Franciszka Kułach, Jana Kurdziel, Marię Kurdziel, Karolinę Guz, Andrzeja Tylka, Annę Guza, Władysława
Tylka s. Józefa, Jana Tylka s. Władysława, Władysława Tylka s. Władysława, Władysławę Bukowską, Stanisławę Wciślak, Wandę Panek, Katarzynę Panek, Michała Panek, Jana Panek s. Jędrzeja, Annę Tylka, Zofię Kieta, Rozalię Pankową, Katarzynę Jurgowską, Antoninę Panek, Marię Bukowską, Stanisława Bukowskiego, Aleksandrę Bukowska c. Andrzeja, Rozalię Bukowską, Franciszka Bukowskiego, Annę Bukowską, Józefa Bukowskiego, Władysława Bukowskiego, Agnieszkę Pankową, Stanisława Sądelskiego, Mariannę Sądalską, Józefa Panek, Aleksandrę Bukowską, Jana Panek, Annę Pankównę, Annę Pankównę c. Jana, Franciszka Tylka, Walerię Tylka, Władysława Tylka, Jana Tylka, Józefa Kozielskiego, Antoninę Tylka, Franciszka Tylka, Marię Cisoniową, Antoninę Panek c. Jana, Andrzeja Tylka s. Józefa, Antoninę Kwakową, Jana Kwak, Agnieszkę Panek, Jana Panek s. Jana, Jakuba Panek, Piotra Panek, Jędrzeja Panek, Józefa Kieta, Jana Kieta, Stanisława Kieta, Piotra Kieta, Katarzynę Panek, Stanisława Tylka lub ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33905919
drukuj ogłoszenie