Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 355/18 toczy się z wniosku Ewy Skorek i Marka Skorka postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości działek nr 138 i 141 położónych w Pilaszkowicach II gmina Rybczewice

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907246
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 355/18 toczy się z wniosku Ewy Skorek i Marka Skorka postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości - działek nr 138 o powierzchni 0,8150 ha i nr 141 o powierzchni 0,9602 ha, położonych w Pilaszkowicach II gminy Rybczewice, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności zaś właścicieli działek objętych wnioskiem lub ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33907246
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: