Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie własności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, w drodze zasiedzenia.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907022
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI PÓŁNOC VII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPOSTANOWIENIE
Dnia 22 listopada 2018 roku
Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: SSR Mirosław Nowosad
po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 roku w Piasecznie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Piotra Puchalskiego
z udziałem dłużnika Mariusza Kanabusa
o ustanowienie kuratora dla dłużnika
postanowił:
ustanowić adw. Mariusza Adamczyka (ORA w Warszawie) kuratorem dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Mariusza Kanabusa, ostatnio zamieszkałego w Brześce, ul. Wilanowska 63, występującego w sprawie Km 2599/18 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotra Cabaja.
Uzasadnienie:
Wierzyciel wniósł o ustanowienie kuratora dla dłużnika Mariusza Kanabusa nieznanego z miejsca pobytu. Wyjaśnił, iż w sprawie Km 2599/18 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotra Cabaja nie był on w stanie ustalić miejsca pobytu ww. dłużnika.
W toku postępowania ustalono, iż funkcji ww. kuratora podjął się adw. Mariusz Adamczyk.
Mając na uwadze, iż zaistniały podstawy do ustanowienia kuratora dla ww. dłużnika, na podstawie art. 802 kpc orzeczono jak na wstępie.
33907022
drukuj ogłoszenie