Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piasecznie postanowił ustanowić adw. Mariusza Adamczyka kuratorem dla dłużnika Mariusza Kanabusa.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907045
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 789/15 toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Kubiaka z udziałem Marty Bogusławskiej i Ryszarda Grzywacza o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka o numerze jednostki ewidencyjnej 146503_8, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr. 32/1 z obrębu 4-16-17 o powierzchni 3402 m2 i nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka o numerze jednostki ewidencyjnej 146503_8, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr. 77 z obrębu 4-16-25 o powierzchni 3181 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.
33907045
drukuj ogłoszenie