Ogłoszenie

Nabór wniosków na wsparcie projektów w zakresie usuwania i unieszkodliwiana wyrobów zawierających azbest. Nabór nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907607
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na wsparcie projektów w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
Oś priorytetowa 4 "Środowisko"
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Nabór nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są:
a) JST i ich związki;
b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin
Na co?
Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Kiedy:
Nabór od 31 maja 2019 r. od godziny 7.30 do 9 sierpnia 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących
w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
33907607
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: