Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o sygn.I NS 139/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Hadło.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907513
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o sygn. I Ns 139/19 o stwierdzeniu nabycia spadku po Marii Hadło z d. Bartenbach, c. Bronisława i Marii, z zawodu: brak danych, ostatnio zamieszkałej w Prałkowcach, zmarłej 02 stycznia 2019 r. w Prałkowcach, właścicielce nieruchomości położonych w Ostrowie, tj. działki o nr. 5121/2 o pow. 0,06 ha i działki o nr. 244/5 o pow. 0,04 ha.
Zmarła pozostawiła testament notarialny z dnia 29.10.2012 r. nr Rep. A 4098/2012.
Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33907513
drukuj ogłoszenie