Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu w sprawie I NS 543/18 zezwolił Wiesławowi Pacholcowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,00 zł (jeden zł) stanowiącej równowartość 4.286,68 USD (czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu i 68/100 dolarów amerykańskich) wpisanych do księgi wieczystej TB1T/00018467/1 jako suma hipoteki ustanowionej w 1930 r. na rzecz wierzyciela hipotecznego Jana Gotz Okocimskiego.

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907559
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyReferendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:
ogłasza, że w dniu 19 grudnia 2018 r. zezwolił Wiesławowi Pacholcowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,00 zł (jeden zł) stanowiącej równowartość 4.286,68 USD (czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu i 68/100 dolarów amerykańskich) wpisanych do księgi wieczystej TB1T/00018467/1 jako suma hipoteki ustanowionej w 1930 r. na rzecz wierzyciela hipotecznego Jana Gotz Okocimskiego. Referendarz Sądowy upoważnia do podjęcia z depozytu złożonej kwoty spadkobierców Jana Gotz Okocimskiego, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, by w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu.
33907559
drukuj ogłoszenie